Hent En gudstjeneste - mange perspektiver PDF Læs online

Ingen kirke uden gudstjenesten! Gudstjenesten er kirkens centrale livsytring. Det er her kirke bliver til kirke. Derfor må kirken fortsat arbejde med sin gudstjeneste – forstå den i dybden, udvikle dens teologi og understøtte menighedens ejerskab. Artiklerne i denne antologi bidrager til den fortsatte fordybelse i og undersøgelse af gudstjenesten i dens mangfoldighed – dens teologi og rituelle opbygning, dåben og nadveren, prædikenen og salmesangen; og dens rettethed mod verden. Udgangspunktet er højmessen, fordi højmessen traditionelt er den grundlæggende ordo, som andre gudstjenesteformer modulers over og derved også forholder sig til – i forskel og lighed; og fordi højmessen er søndagens hovedgudstjeneste og som sådan på tværs af lokale forskelle bredt genkendelig. Ved at inddrage en række af de nyeste igangværende og afsluttede ph.d.-afhandlinger fra Aarhus Universitet med relevans for gudstjenesten repræsenteres de nyeste overvejelser, som suppleres med den etablerede praktisk-teologiske forskning.Derfor indeholder antologien mange forskellige perspektiver og tilgange, som forenes i gudstjenesten som fælles udgangspunkt.  Her er oplæg til mange vigtige samtaler for præster og menigheder. Når vi skal i gang med at opfinde gudstjenesten igen .... igen Præsteforeningens Blad.

  • Navn: En gudstjeneste - mange perspektiver
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk